Megrendelői információk

Tájékoztató a leendő ügyfeleinknek

 • Ha tolmácsot keres
Ha tolmácsot keres, érdemes tudnia
A tolmácsolás fajtái
Helyzetek, amikor tolmácsra van szükség, ill. a tolmács igénybevételét a jogszabályok kötelezővé teszik
Mit nyújtunk Önnek mi, tolmácsok?
Segítse a tolmácsok felkészülését!
Amennyiben ön kevésbé jártas a nyelvi közvetítőkkel végzett munkában, hasznosnak találhatja az alábbiakat
Tájékoztatás az árképzésről

 

Ha tolmácsot keres, érdemes tudnia

Általánosan azt mondhatjuk, hogy a tolmács szerepe elősegíteni a kommunikációt olyan emberek között, akik egyébként nem értenék meg egymást, mert nem beszélnek közös nyelvet.
Azonban más oka is lehet annak, hogy ragaszkodnak a tolmács közvetítéséhez olyanok is, akik elég jól beszélnek a tárgyaló partner nyelvén vagy egy közös nyelven. Ez gyakran stratégiai döntés, ugyanis az üzleti, politikai tárgyalások alatt senki nem szeretne hátrányba kerülni pusztán nyelvi korlátok miatt, nem akar gyengébb pozícióból indulni, mert idegen nyelven tárgyal. Sokan inkább bölcsen úgy döntenek, hogy a tolmács közreműködésével biztosítják a tökéletesebb megértést, és mintegy időt nyernek a gondolkodásra, a döntéshozatalra. További előny például, hogy feszültebb légkörben lehetőség nyílik arra, hogy a felek higgadtabban, megfontoltabban reagáljanak.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy például rendőrségi, bírósági, bevándorlási vagy menekültügyi stb. eljárások során az egyén döntését a jogszabályi előírások „felülírhatják”. Minden külföldinek joga van saját nyelvén kifejezni magát és megérteni azt, amit mondanak neki, ezért kötelező a tolmács bevonása.
Az esemény jellegétől függően, fontos megállapítani, hogy pontosan milyen típusú tolmácsolásra, hány tolmácsra, milyen technikára, stb. van szükség. Ennek eldöntésében segítenek a honlapunkon található tájékoztatók, továbbá készséggel állunk rendelkezésre, forduljanak bizalommal tagjainkhoz.

A tolmácsolás fajtái

 • Szinkron/szimultán/konferenciatolmácsolás (gyors, a szöveggel párhuzamosan folyik, közvetlenül a felhasználó fülébe, tolmácsfülkében, két ember végzi)
 • Követő/konszekutív tolmácsolás (kétszeres idő kell hozzá, mindenki hallja, pl. az előadó mellett, vagy megnyitókon)
 • Susotázs (chuchotage/fülbesúgás) (hasonló a szinkrontolmácsoláshoz, 2-3 fő számára kivitelezhető, nem igényel technikát, két ember végzi)
 • Kísérő tolmácsolás/hostess szolgáltatás (intézménylátogatás, kísérés, útbaigazítás, apró felvilágosítás, rövid egyeztetések)
 • Telefonkonferencia (skype, videokonferencia, stb.) (lényegében követő tolmácsolás)
 • Mobiltolmácsolás (hordozható technikát igényel)
 • Blattolás (írott formájú szöveg szóbeli fordítása, pl. nagy mennyiségű idegen nyelvű anyagot kell rövid idő alatt átnézni a döntéshozatalhoz, stb.)
 • A tolmácsolás fajtáiról részletesebben a fogalomtárban olvashat.

 

Helyzetek, amikor tolmácsra van szükség, ill. a tolmács igénybevételét a jogszabályok kötelezővé teszik

 • konferencia, tanácskozás, kerekasztal, szeminárium, workshop esetén
 • videokonferencia, telefonkonferencia
 • üzleti tárgyalás/értekezlet,
 • tréning, továbbképzés, tanfolyam
 • bírósági tárgyalás, meghallgatás
 • rendőrségi kihallgatás/tanúvallomás
 • bevándorlási/menekültügyi eljárások
 • orvosi vizsgálatok/konzultáció
 • üdvözlő beszédek, megnyitók, előadások stb.

 

Mit nyújtunk Önnek mi, tolmácsok?

 • szakszerűen elősegítjük az eltérő nyelven beszélő személyek közötti kommunikációt különböző élethelyzetekben
 • szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezünk
 • számlaképesek vagyunk
 • harmadik féllel szemben titoktartás kötelez
 • etikai kódexünket magunkra nézve kötelezőnek tekintjük – link az etikai kódexhez
 • tudunk javasolni további megbízható kollégákat fordításhoz, tolmácsoláshoz
 • segíthetünk kiválasztani a rendezvényhez, eseményhez legalkalmasabb tolmácsolási módot (az esemény jellege, a résztvevők nyelvi megoszlása, létszáma, stb. alapján)
 • kezdés előtt félórával, szakszerűen felkészülve, megfelelő öltözékben megjelenünk a helyszínen
 • még egyszer ellenőrizzük a technikát
 • szükség esetén javaslatot teszünk a megfelelő ülésrendre (pl. fülbesúgás esetén)
 • tudunk javasolni Önnek megfelelő technikát és technikust 

 

Mivel járulhat Ön hozzá a tolmácsolás magas színvonalához?

 • válasszon megfelelő képzettséggel, tapasztalattal, szaktudással rendelkező tolmácsot, tehát kérjen szakképzettséget igazoló oklevelet, referenciát
 • válasszon megfelelő számú tolmácsot (másfél órán túl a teljesítmény már hullámzik)
 • biztosítson anyagot a felkészüléshez, adjon meg kapcsolattartó személyt
 • a kivetítés, és lehetőleg az előadó és a hallgatóság is legyen jól látható a tolmácsok számára
 • szinkrontolmácsolás esetén: EU-s szabvány szerinti kabint biztosítson, kellő szellőzéssel, lehetővé téve az egyszerű ki- és bejutást
 • minden tolmácsnak legyen külön fülhallgatója és mikrofonja (ún. kétmunkahelyes konzol)
 • gondoskodjon arról, hogy a tolmácsok kapjanak ivóvizet
 • videofilm vetítése esetén a tolmácsok kapják meg előre a szöveget (ha van rá lehetőség, a célnyelven)

 

Segítse a tolmácsok felkészülését!

 • küldjön el a tolmácsoknak minden anyagot, amint rendelkezésre áll, lehetőleg minden érintett nyelven (a legfrissebb verziót, ha lehet), ehhez kérje be az előadóktól a prezentációkat, előadásaikat stb., azok hiányában valamilyen hasonló szakanyagot
 • kölcsönös előnyökkel jár, ha már a rendezvény tervezése, előkészítése során bevonja a tolmácsot, aki segíthet például a további tolmácsok kiválasztásában
 • ismertesse az előzményeket
 • küldje el a résztvevők vagy előadók névsorát, a napirendet vagy a programot, és tájékoztassa a tolmácsot az esetleges speciális elvárásokról
 • jelöljön ki egy kapcsolattartó személyt, esetleg egy szakterületen jártas kollégát, adja meg telefonos, ill. e-mailes elérhetőségüket
 • tájékoztassa a tolmácsokat a pontos helyszínről, a kezdés és a befejezés várható időpontjáról
 • a hangtechnika beállítása, kipróbálása a hangtechnikus dolga; a helyszínre érve, a tolmácsok is kipróbálják azt, ennek időigénye minimális
 • a munkavégzés során mi, tolmácsok köszönettel vesszük, ha egy adott kifejezés pontos megfelelőjével segíti munkánkat, azonban azt kérjük, hogy lehetőleg ezzel ne szakítsa félbe a tolmácsolást és így a tárgyalást; inkább diszkréten, egy lapra felírva adja át javaslatát, így nem zavarja meg a tárgyalás menetét, és nem utolsó sorban, nem hozza zavarba a tolmács kollégát, nem váltja ki a tárgyaláson résztvevők esetleges rosszallását 

 

Amennyiben ön kevésbé jártas a nyelvi közvetítőkkel végzett munkában, hasznosnak találhatja az alábbiakat

Az előadóknak, tárgyaló feleknek és általában a tolmácsok közreműködését igénybe vevő személyeknek hasznos lehet, ha tisztában vannak néhány ténnyel, érdekességgel, amikor felkészülnek az adott találkozóra, eseményre, beszédre, előadásra stb. Ehhez szeretnénk néhány támpontot nyújtani, részletesebb tájékoztatással szolgálni az alábbiakban.
Az előadókkal szemben támasztott néhány általános érvényű elvárás fokozott jelentőséggel bír, ha tolmácsok közreműködését is igénylik. Mindez nem a tolmácsok kényelmét szolgálja, hanem a kommunikáció hatékonyságát, azt, hogy minél kevesebb „veszteség” mellett valósuljon meg.
A kommunikáció fontos része a tartalom mellett a metakommunikáció, a testbeszéd, a stílus, stb. Az általuk képviselt érték könnyen elveszik, jelentőségük eltörpül akkor, ha a tolmács szükségtelenül váratlan nehézségekbe ütközik. Néhány példa:

 • a szöveg (pl. irodalmi, szakirodalmi) idézeteket tartalmaz
 • a szöveget nem előadják szabad fogalmazásban, hanem felolvassák
 • a szöveg speciális utalásokat tartalmaz, amelyek a jelentés szempontjából fontosak, de a hallgatóság körében nem ismertek, esetleg idegen nyelven nem visszaadhatóak, mert pl. kulturális sajátosságok, rövidítések stb. (fontos a rövidítések feloldása)
 • a számokat, tulajdonneveket, rövidítéseket nem tagoltan mondják
 • az előadó túl lassan vagy túl gyorsan beszél, vagy túl körülményesen taglal egy témát
 • viccekkel (ezen belül is szóviccekkel) színesíti az előadást (némelyeket nagyon nehéz, vagy lehetetlen visszaadni, érdemes nagy körültekintéssel kiválasztani a vicceket)

 

Néhány tanács:

 • Fontos előre tisztázni, milyen jellegű feladat vár a tolmácsra: 5-6 óra konszekutív/szinkrontolmácsolás után nem várható el, hogy a tolmács vacsorán, üzemlátogatáson, más eseményen vegyen részt előzetes egyeztetés nélkül (vagy fordítva). Minden ilyen feladat külön megállapodás tárgyát képezi, és ajánlatos előre tisztázni.
 • Filmbejátszás esetén a szövegkönyvet (szkriptet), és lehetőleg annak a fordítását a tolmács rendelkezésére kell bocsátani. Ennek hiányában nem várható el, hogy a film alatt tolmácsolcsoljon.
 • Szinkrontolmácsolás esetén nyelvpáronként két tolmács dolgozik egy közös, két munkahelyes fülkében. Mivel a tolmácsolás nagy szellemi és fizikai igénybevételt jelent, általánosan elmondható, hogy minden rendezvényen, amely meghaladja az 1-1,5 órát, két tolmácsot kell biztosítani, ugyanis a fáradtság a teljesítmény ingadozását eredményezi.
 • Eseti döntést igényel, előfordulhat, hogy egy rövidebb tárgyalás két tolmácsot követel, illetve egy lazább keretek között zajló találkozó (kísérő tolmácsolás, pl. üzemlátogatás, vendéglátás, városlátogatás stb.) egy tolmáccsal is kiválóan lebonyolítható.
 • Egy egész napos szinkron-, fülbesúgásos, konszekutív tolmácsolást nyelvpáronként két tolmácsnak kell végeznie. Szakmai szempontból elfogadhatatlan ilyen megbízást (ritka indokolt kivétellel) egyedül elvállalni, mert törvényszerű, hogy az adott feltételek között a tolmácsolás gyengébb/hullámzó minőségű. Továbbá ne feledjük, hogy néha a tolmács szünetre kényszerül – köhögés, tüsszögés, egyéb oknál fogva. Emiatt nem állhat le a tolmácsolás.
 • Téves azt gondolni, hogy a szervezők spórolhatnak a tolmácsolási díjon, miközben ellenkezőleg, a minőség természetszerű ingadozása miatt, egyetlen tolmács igénybevétele mellett a rendezvény célja nem vagy csak részben valósul meg.
 • Gondoljunk csak arra, hogy a résztvevőkre eső utazási, szállás- és étkezési költségek mellett gyakran eltörpülnek a plusz egy tolmács igénybevételével járó kiadások. A tapasztalat igazolja, hogy egy, de még inkább két jó tolmács munkája kulcsfontosságú lehet a sikeres nemzetközi együttműködés érdekében. 

 

Tájékoztatás az árképzésről

Az árképzést számos szempont befolyásolja

 • Gyakran egy egy-két órás találkozóra ugyanannyit kell készülni, mint egy több napos konferenciára, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a felkészülés legtöbbször hosszabb ideig tart, mint maga a rendezvény, mint ahogy ez igaz az előadókra is: egy 15 perces prezentáció elkészítése sem 15 percig tart. Ez indokolja azt is, hogy a tolmácsok alapvetően napidíjat (esetleg félnapi díjat) határoznak meg és ajánlanak megbízóiknak.
 • Gyakran megállapodunk lemondási időről, kötbérről – az elmaradt/lemondott megbízás esetén fizetendő díjról, ugyanis a felkészülést az esemény előtt néhány nappal elkezdjük. Az időráfordításért, illetve az esetleg visszautasított egyéb megbízásért (bevételkiesés miatt) a tolmács jogosan tart igényt az eredeti megbízási díj bizonyos százalékára. A nemzetközi gyakorlat alapján ez lehet 3 napon belül az egynapi díj 40 %-a, 1 napon belül 100%-a.
 • A szakmai etika megköveteli, hogy egyforma munkáért egyforma díjazás járjon: egy rendezvényen egy csapatban dolgozó tolmácsok díjazása azonos legyen.
 • Előfordulhat, hogy az egyes nyelvek közötti díjak eltérnek, amit egyebek közt az indokol, hogy kevesebb tolmács elérhető (kereslet-kínálati viszonyok), és számukra kevés anyag áll rendelkezésre, időigényesebb felkutatni a felkészüléshez használható anyagokat.
 • Két idegen nyelv közötti tolmácsolás esetén felár alkalmazása indokolt.
 • Vidéki, külföldi rendezvények esetén az utazási, szállás- és étkezési költségek általában a megbízót terhelik, ezt ajánlott a szerződésben tisztázni; gyakran vannak olyan napok, amikor a tolmács nem végez munkát, de idejét utazással, illetve várakozással tölti, mert szünet van a konferencia, tárgyalás stb. rendezvényei között. Ezekre a napokra a tolmácsot ún. rendelkezésre állási díj illeti meg, ami általában a tolmácsolási napidíj 50%-a.