Fogalomtár

SZINKRON/SZIMULTÁN/KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS

KÖVETŐ/KONSZEKUTÍVTOLMÁCSOLÁS

SUSOTÁZS (chuchotage)/FÜLBESÚGÁS

KÍSÉRŐ TOLMÁCSOLÁS/HOSTESS szolgáltatás

TELEFONKONFERENCIA, SKYPE, VIDEOKONFERENCIA

MOBILTOLMÁCSOLÁS

BLATTOLÁS

SZAKFORDÍTÁS

MŰFORDÍTÁS

LEKTORÁLÁS

AKTÍV/PASSZÍV NYELVTUDÁS

TITOKTARTÁS

TOLMÁCSTECHNIKA

Hordozható VAGY MOBIL TECHNIKA

Mi a RELÉ és mi a VEZÉRNYELV

REÁLIÁK

 

SZINKRON/SZIMULTÁN/KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS

A konferenciatolmácsolást Magyarországon gyakran a szinkron-, másnéven szimultántolmácsolással azonosítjuk, bár a konferenciatolmácsolás a hosszúszakaszos konszekutívtolmácsolást is magába foglalja. A szinkrontolmácsolás kabinból történik tolmácsberendezésen keresztül, és 1,5  órát meghaladó időtartam esetén két tolmács végzi, akik adott időközönként váltják egymást. A szinkron/szimultán azt jelenti, hogy a tolmács, miközben hallgatja fülhallgatón keresztül a szöveget, azonnal tolmácsolja is azt egy mikrofonba. A szinkrontolmácsolás minimum díjazása a félnapi tarifa.

KÖVETŐ/KONSZEKUTÍVTOLMÁCSOLÁS

Ez annyit  jelent, hogy a tolmács a beszélő/előadó mellett áll vagy ül, és megadott szakaszonként fordítja az elhangzottakat. Leginkább a mondatonként való megállást javasoljuk ügyfeleinknek, esetleg kisebb szakaszokat egyben is el lehet mondani, de utána időt kell adni a tolmácsolásra. A tolmács közben jegyzeteket is készíthet saját maga számára. A konszekutívtolmácsolás minimum díjazása a félnapi tarifa. 

SUSOTÁZS (chuchotage)/FÜLBESÚGÁS

A tolmácsolás legnehezebb műfaja, ugyanis tolmácstechnikai berendezések nélkül kell a tolmácsnak szinkrontolmácsolnia. Az ügyfél mellett ülve halkan tolmácsolja a hallottakat, illetve a többiek számára hangosan az ügyfél hozzászólásait. A tolmácsolásnak ez a formája csak nagyon kevés számú ügyfél (két, legfeljebb három fő) esetén kivitelezhető megfelelő minőségben. 

KÍSÉRŐ TOLMÁCSOLÁS/HOSTESS szolgáltatás

Gyakran nem is a szó szoros értelmében vett tolmácsolás, inkább kalauzolás, vagy egyszerűbb helyzetek megoldása idegen nyelven. A minimális tarifa a félnapi díj. 

TELEFONKONFERENCIA, SKYPE, VIDEOKONFERENCIA, stb.

Olyan, mint a szinkron- vagy a követő tolmácsolás, csak értelemszerűen telefonon/számítógépen keresztül. Nagyon lényeges, hogy a tolmács jól halljon. 

MOBILTOLMÁCSOLÁS (hordozható technikát igényel)

A tolmácsolás hordozható, kabin nélküli technikával történik, olyan, mintha kollektív fülbesúgás lenne. 

BLATTOLÁS (a forrásszöveg írott formátumban van)

Hosszabb-rövidebb szövegek felolvasása első látásra a másik nyelven, azaz írott szöveg szóbeli fordítása. Olyankor alkalmazzák például, amikor a gyors értelmezés, reagálás fontosabb a pontos írásbeli fordításnál, vagy azt akarják eldönteni, szükség van-e a szöveg fordítására. 

SZAKFORDÍTÁS

Kizárólag írásban elvégzett nyelvi közvetítést jelent. Azért hívják szakfordításnak, mert így lehet megkülönböztetni az irodalmi fordítástól (műfordítástól). A fordítás elszámolása gyakran leütések száma (karakter plusz szóköz) alapján vagy szavak, sorok, oldalak száma alapján történik. A fordítási díj megállapításánál figyelembe vesszük továbbán a sürgősséget, a szöveg nehézségét valamint azt, hogy mennyire ritka nyelveket érint. Ezekért bizonyos százalékos felár kerül felszámításra.

MŰFORDÍTÁS

A műfordítás irodalmi művek (vers, dráma, próza) átültetése egy másik nyelvre a megadott formai keretek között. A műfordítás nem azonos a szakfordítással. A megbízást általában a kiadók adják, az elszámolás egysége a nyomdai ív. A műfordításhoz elsősorban az anyanyelv kiemelkedő ismerete és persze irodalmi véna szükséges.

LEKTORÁLÁS

A lefordított szöveg nyelvi ellenőrzése egy nyelvileg és szakmailag kompetens személy által. A tarifája általában fele a fordítási tarifának. Ha a fordítás minősége nem elég jó, a lektor visszaadhatja a szöveget vagy, megállapodás szerint, fordítási áron újra elkészíti a fordítást.

AKTÍV/PASSZÍV NYELVTUDÁS

A tolmácsok nyelvtudását 3 kategóriába sorolják, amelyeket betűkkel jelölnek. A tolmácsok az EU intézményeibe elsősorban az anyanyelvükre tolmácsolnak. Az anyanyelvet nevezik ‘A’ nyelvnek. Ha egy tolmács nagyon magas színvonalon beszél egy idegen nyelvet is, akkor tolmácsolhat magyarról erre az idegen nyelvre, ez a “B” vagy aktív nyelv. Van azonban egy ú.n. passzív nyelvtudás is. Ez annyit jelent, hogy a tolmács erről a nyelvről csak magyarra fordít vagy tolmácsol, visszafelé nem. Ez azért van, mert ugyan nagyon jól érti a nyelvet, de a használata nem lenne kifogástalan. Ezt a passzív nyelvet nevezzük a “C” nyelvnek.

TITOKTARTÁS

A tolmácsok és fordítók a szakmai titkokat akkor is megtartják, ha erre a szerződésben külön nem térnek ki. A kollégák professzionalizmusához ez is hozzátartozik. A szakmai titoktartás kérdéséről a Ptk. rendelkezik, mely szerint a titoktartás kötelezettsége a megbízás lejárta után is fennáll.

TOLMÁCSTECHNIKA

A szinkrontolmácsoláshoz fülkék kellenek, amelyekben két tolmács kényelmesen elfér. Az asztalon mindkét tolmácsnak saját készüléke (munkaállomása) van, saját fülhallgatóval és mikrofonnal. Egyetlen készülék csak akkor megengedett, ha csak egy tolmács tolmácsol kevesebb, mint másfél órán keresztül.
A tolmácsolásról hangfelvétel a tolmács előzetese beleegyezésével készülhet!
Követő/konszekutívtolmácsolásnál, amennyiben lehetőség van rá, biztosítani kell a tolmácsnak jegyzetelési lehetőséget és saját mikrofont.
A tolmácstechnikát biztosító céggel egyeztetni kell a teremhangosítást, és külön meg kell rendelni a teremben használható hordozható (kézben tartható) vagy ún. port-mikrofonokat, amelyeket az előadó a ruhájára csíptethet. A technikát biztosító cég köteles hangpróbát végezni és egy technikus jelenlétét biztosítani az egész rendezvény alatt. 

Hordozható VAGY MOBIL TECHNIKA

Ez röviden azt jelenti, hogy a tolmács nem kabinból, fülhallgató nélkül tolmácsol egy mikrofonba, amit viszont a résztvevők fejhallgatón keresztül hallgatnak. Ez rendkívüli helyzetekben elfogadható (például zajos üzem látogatásakor) és olyan, mintha “gépesített” fülbesúgás lenne.

Mi a RELÉ és mi a VEZÉRNYELV

Szinkrontolmácsolás esetében merül csak fel, ha több mint két nyelven folyik tolmácsolás. Mivel valamennyi nyelvi kombinációt képtelenség biztosítani, hiszen akkor ahhoz annyi kabin is kellene, ezért a tolmácsok ún. vezérnyelvet használnak. Magyarországon az a legszerencsésebb, ha ez a magyar. Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját idegen nyelvéről magyarra tolmácsol, és ezt a hangot ún.  relével  továbbítják a többi kabinba, ahol a vezérnyelvről tolmácsolnak tovább a különböző nyelvekre. Ez profi tolmácsok esetében nem jelenti a minőség romlását. Sok esetben észre sem lehet venni, viszont gazdaságosabb megoldást jelent a megrendelőnek.

REÁLIÁK

Minden nyelvben léteznek fogalmak vagy kifejezések, amelyeknek egyszerűen nincs megfelelőjük a másik nyelvben, ilyenkor a tolmács és a fordító az eredeti nyelven hagyja az adott kifejezést, miután a jelentését elmagyarázta. Ilyen pl. a cowboy, a gazpacho vagy magyarban a gulyás és a pálinka.