Megújult Proford-MFTE közötti megállapodások

Mint ismert, a fordítás, tolmácsolás piaca összefonódással, átfedéssel ugyan, mégis két csoportból áll szolgáltatói oldalról: a szakfordítók, lektorok és tolmácsok, az ő érdekeit a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete képviseli, valamint a fordítóirodák, őket a Proford képviseli. 

A fordítói megállapodást 2013-ban, a tolmácsolásról szólót 2014-ben írta alá a két fél. Röviddel az MFTE-ben bekövetkezett elnökségi váltást követően a két egyesület szervezésében 2014 tavaszán tartottunk egy workshopot „Szedjétek szét” címmel, ahol sok minden terítékre került, és a szakfordítók, lektorok és tolmácsok oldaláról felmerülő aggályokra válaszul a két egyesület egyeztetési folyamatba kezdett.
Ennek eredményeként a mostani megújult verziókban nagyobb hangsúllyal szerepelnek a szakfordítók, lektorok és tolmácsok érdekei, így például bekerült a konkurenciatilalomra vonatkozó időbeli korlátozás, a szerkesztési, másolási többletmunka díjazása, a fordítóiroda általi fizetési határidő betartása függetlenül attól, hogy az ő ügyfele általi pénzügyi teljesítés az adott határidőig megtörténik-e.
Rögzítettük, hogy a fordítók, lektorok is minimumdíjat számolhatnak fel kis terjedelmű anyagok vonatkozásában, ahogy azt is, hogy célszerű egy normál árat és az ettől való eltérés eseteit előre meghatározni (sürgősség, speciális szakszöveg felára, stb.). A próbafordítások kapcsán rögzítettük, hogy ezekről a fordításszolgáltató köteles visszajelzést adni, és hogy a díjmentes próbafordításokat nem lehet továbbértékesíteni. Vitás helyzetekben független harmadik fél bevonását szorgalmazzuk.
A tolmácsolással kapcsolatos rész fontos kiegészítése a megrendelés lemondásával kapcsolatosan felmerülő lemondási díj, illetve a kötbér feltüntetése.
Mindkét dokumentumban hangsúlyt kap a szakfordítók, lektorok, tolmácsok olyan irányú igénye, hogy pályázatok benyújtása előtt megállapodjanak a fordításszolgáltatókkal a fordítási, lektorálási, tolmácsolási díjakról, döntés után tájékoztatást kapjanak az elbírálásról, valamint az, hogy a fordításszolgáltatók kizárólagosságot kérhetnek, viszont ebben az esetben kötelezettséget vállalnak, hogy a közreműködőként feltűntetett fordítókat, lektorokat keresik meg elsőként a nekik megfelelő szakterületen és nyelvpárban érkező munkákkal.
Ilyen és ehhez hasonló módosításokban állapodtunk meg, és meggyőződésünk, hogy a kiegyensúlyozottabb szöveg hozzájárul a két fél szorosabb együttműködéséhez, és a szolgáltatásokat megrendelő partnerek is tisztább képet kaphatnak a szakma írott és íratlan szabályairól, az elfogadható piaci feltételekről.